Kansainvälisyyskasvatustunti pilotoitiin Tampereen lyseon lukiossa huhtikuussa

Iina Sahramäki

Kolmen taykkilaisen ryhmä suunnisti 17.4.2008 kohti Tampereen lyseon lukiota eli Rellua valmiina pitämään kansainvälisyyskasvatustunnin lukioluokalle.

Koska meihin yhteydessä ollut Rellun opettaja oli suunnitellut tuntimme osaksi englanninkielisen IB-linjan päivää, kansainvälisyyskasvatus vastaavamme Anna oli suunnitellut tunnin pidettäväksi sekä englanniksi että suomeksi. Suureksi helpotukseksemme saimme kuitenkin kuulla, että tunnin pitäminen onnistuisi suomeksi. Saimme siis pilotoitua tunnin juuri siinä muodossa kuin kv.kasvatusryhmä oli alunperin suunnitellutkin. Tunnin aiheena oli vuosituhattavoite numero seitsemän eli kestävä kehitys.

Tuntia kuuntelemassa istui 16 oppilaan lukioluokka. Tunti alkoi Annan pitämällä luennolla, jonka aikana luokalle esiteltiin yleisellä tasolla mikä on YK ja mistä vuosituhattavoitteissa on kyse. Tommi ja minä annoimme henkistä tukea ja komppasimme Annan luentoa, joka sujui hienosti. Oppilaat jaksoivat kuunnella kiinnostuneena.

Luennon lopuksi Anna avasi kestävän kehityksen käsitettä ja sisältöä. Tämän jälkeen siirryimme vapaampaan työskentelyyn. Käytimme 75 minuutin tunnista yli puoli tuntia ryhmätöihin ja niiden läpikäyntiin. Oppilaat jaettiin 3-4 hengen ryhmiin ja heille jaettiin kv.kasvatusryhmän valmistelevat tehtävät. Ryhmien tehtäviksi tuli muunmuassa pohtia päivällä syömänsä kouluruoan alkuperää ja siihen liittyviä kestävyysnäkökulmia. Poikien ryhmä puolestaan pohti erilaisia ratkaisuja, joilla liikenteen päästöjä saataisiin alemmaksi.

Ryhmät esittelivät omat pohdintansa ja me opettajina tuimme ja tarkensimme keskustelua. Oppilaat olivat aktiivisia ja tuntuivat keskittyvän tuntiin kiitettävästi.

Tunnin jälkeen keräsimme oppilailta suullista palautetta ja saimme muutamia kehittämisideoita sekä kiitosta tunnin aiheesta. Tuntiamme seurannut opettaja antoi meille myös positiivista palautetta ja muutamia kehittämisnäkökulmia. Kokonaisuudessaan pilotointi sujui hienosti ja tunnin kulku toimi hyvin. Itseasiassa tunnin pitäminen osoittautui luultua helpommaksi.

Tästä on hyvä jatkaa ensi syksynä, jolloin tuntia aletaan markkinoimaan alueen kouluille ja alamme etsimään myös uusia tunninvetäjiä. Myös tunnin sisältöä muokataan, eli tervetuloa mukaan suunnittelemaan ja vaikuttamaan!

Terveisin

Iina Sahramäki

Mainokset