Tampereen YK-yhdistys kasvattaa kansainvälisyyteen

Kati Laine

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry alkaa pitää yksittäisiä oppitunteja Tampereen seudun yläasteilla ja lukioissa. Tampereen YK-yhdistys on perustettu vuonna 2004 ja kansainvälisyyskasvatusluentojen suunnittelu alkoi vuonna 2006.

Nyt kansainvälisyyskasvatusprojekti on viimein edennyt pilottivaiheeseen. Luentojen teemana ovat YK:n vuosituhattavoitteet.

Tampereen YK-yhdistyksen jäsenet alkoivat kaksi vuotta sitten suunnitella mahdollisuutta käydä luennoimassa Tampereen kouluissa. Luentojen aiheena ovat YK ja kansainvälisyys. Nyt pilottivaihe on käynnissä ja luennoijat suunnittelevat tulevia luentoja aiemmista saadun palautteen perusteella.

Aiheena vuosituhattavoitteet

Tampereen YK-yhdistyksen kansainvälisyyskasvatuksen aktiivit ovat suunnitelleet luentokokonaisuuden, joka on interaktiivinen. Luentojen aiheena ovat YK:n vuosituhattavoitteet. Tarkoitus ei ole kuitenkaan kahlata yhden oppitunnin aikana kaikkia YK:n vuosituhattavoitteita, vaan käsitellä ainoastaan yhtä vuosituhattavoitetta/oppitunti.

Luento-osuuden jälkeen oppilaille jaetaan tunnilla kysymyksiä, jotka liittyvät käsiteltyyn vuosituhattavoitteeseen. Oppilaat pohtivat kysymysten avulla kulloistakin teemaa. Kysymyksissä saatetaan pyytää pohtimaan puhtaan veden merkitystä tai energian kulutusta.

Tavoitteena kansainvälisyys

Tampereen YK-yhdistyksen kansainvälisyyskasvatuksen työryhmä on asettanut projektille myös tavoitteita. Tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan mahdollisuuksia oikeudenmukaisempaan , maailmanlaajuiseen kehitykseen, lisätä kansainvälistä suvaitsevuutta ja ymmärrystä, saada oppilaat pohtimaan itseään osana maailmaa ja omia mahdollisuuksia vaikuttaa maailman kehitykseen sekä lisätä YK:n vuosituhattavoitteiden tunnettavuutta.

Työryhmä on laatinut oppitunnit itse ryhmässä, eikä ole saanut materiaalia esimerkiksi valmiina Suomen YK-liitosta. Oppitunnit pohjautuvat muun muassa YK-liiton tuottamaan tietoon. Tampereen YK-yhdistyksen kansainvälisyyskasvatusryhmä teki tunnit itse, jotta ryhmäläiset oppisivat asiasta enemmän itsekin kuin mitä olisi mahdollista jos olisi kopioitu vain valmis formaatti.

Uudet jäsenet tervetulleita

Tampereen YK-yhdistys TAYK ry on perustettu 2004. Kansainvälisyyskasvatus on vain osa TAYK:n toimintaa. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Esimerkiksi kansainvälisyyskasvatustyöryhmäänkin voi tulla kouluttautumaan ja uusia jäseniä tarvitaan aina.

Kun pilottiluento on pidetty, TAYK järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuden oppituntien pitämisestä. Koulutus perustuu pilotoinnin tuomaan palautteeseen. Tavoitteena on järjestää kevään aikana kolme oppituntia eri kouluilla. Syksyllä tarkoitus olisi pitää ainakin neljä oppituntia. Syksyllä TAYK järjestää myös uuden koulutuksen sekä aloittaa uusien oppituntien suunnittelun.

Mainokset