Yhteistyötä paikallisyhdistysten ja YK-liiton välillä kehitetään

Iina Sahramäki

Suomen YK-liitto kutsui paikalliset YK-yhdistykset yhteiseen tapaamiseen huhtikuun lopussa. Yhdistysaktiiveja saapuikin paikalle Turusta, Helsingistä, Jyväskylästä ja aina Rovaniemeltä asti. Paikalla oli myös edustajat FinMUNista ja Syklistä. TAYKista mukana olivat Santeri Vidal, Tommi Jokinen ja Iina Sahramäki.

Tapaamisen tarkoituksena oli kartoittaa paikallisyhdistysten haasteita ja onnistumisia sekä rakentaa perustaa yhteistyön kehittämiselle. Samalla paikallisyhdistystoimijoilla oli mahdollisuus tavata toisiaan.

Yhteisiä haasteita paikallisyhdistyksille olivat rahoitus, tiedotus ja jäsenten vaihtuvuus. YK-liitto reagoikin nopeasti paikallisyhdistysten varainhankintaongelmiin lahjoittamalla omia kangaskassejaan myytäväksi erilaisissa tapahtumissa. Yhteistyötä paikallisyhdistysten välillä voidaan tehdä muunmuassa ekskursioiden järjestämisessä.

Ennen kaikkea tapaaminen tarjosi mahdollisuuden kuulla mitä muut paikallisyhdistykset tekevät. Uusia ideoita virisi monien osallistujien mielissä.

Tapaaminen nähtiin hyödyllisenä ja toimijoita motivoivana, joten vastaava tapaaminen päätettiin järjestää tästä lähtien kaksi kertaa vuodessa.

Mainokset