Tavoitteemme

Kansainvälisyyskasvatusprojektin tavoitteena on saada oppilaat ja kouluttajat pohtimaan mahdollisuuksia oikeudenmukaisempaan, maailmanlaajuiseen kehitykseen ja lisätä kansainvälistä suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä. Tavoitteena on myös saada oppilaat pohtimaan itseään osana maailmaa ja omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa maailman kehitykseen. Lisäksi projektimme tähtää YK:n vuosituhattavoitteiden tunnettuuden lisäämiseen.

Oppituntien pitäminen ja uusien tuntien kehittäminen antavat myös mahdollisuuden perehtyä kansainvälisiin kehityskysymyksiin ja suvaitsevaisuuteen liittyvään problematiikkaan syvällisemmin.

Mainokset