Vuosituhattavoitteet

YK:n Vuosituhatjulistus on kansainvälinen sitoumus paremman maailman puolesta. Se on 192 valtion sitoumus puuttua maailman epätasa-arvoon ja kehityksen ongelmiin kahdeksan tavoitteen kautta.

1 ) Puolittaa äärimmäinen köyhyys ja nälkä

2 ) Ulottaa peruskoulutus kaikille

3 ) Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa

4 ) Vähentää lapsikuolleisuutta

5 ) Parantaa odottavien äitien terveyttä

6 ) Taistella AIDsia, malariaa ja muita tauteja vastaan

7 ) Tukea ympäristön kestävää kehitystä

8 ) Luoda globaali kumppanuus kehitykseen

Mainokset